Espai Cultural del CdV

Un punt de trobada per a compartir coneixements i experiències, unes vegades
musicals i altres no, però sempre amb la intenció d’aprendre una cosa nova de la
manera més pròxima i agradable possible.


Sorgit durant el confinament de l’any 2020 (en línia), està format per entrevistes o exposicions de curta durada que donen pas a un torn de preguntes per part dels assistents. S’establix així un intercanvi directe i pròxim, en un ambient relaxat i distès.


Les sessions del #EspaiCulturalCdV celebrades fins ara són:

#EspaiCulturalCdV01. Música per a la vida por José Manuel Zapata «Zapata Tenor» (19/02/2021)

#EspaiCulturalCdV02. Xarrada amb el cantant i director de cor Óscar Payá Prats (15/03/2021)

#EspaiCulturalCdV03. Descobrint a Lise Meitner per Berta Rubio (07/04/2021)

#EspaiCulturalCdV04. Xarrada amb el compositor gallec Julio Domínguez (06/05/2021)

#EspaiCulturalCdV05. Val-Space per David Argilés, Director del Consorci Valencià de l’Espai (03/06/2021)

#EspaiCulturalCdV06. Parcs naturals de la Comunitat Valenciana per Mª José Modesto (07/10/2021)

#EspaiCulturalCdV07. Entrevista al compositor Andreu Soler (24/11/2021)

#EspaiCulturalCdV08. L’atenció plena per Antonio Ruz (30/03/2022)

#EspaiCulturalCdV09. Conseqüències psicològiques i socials de la pandemia per Marta Miragall (26/04/2022)

#EspaiCulturalCdV10. L’energia nuclear: ¿energia verda? per José Luis Taín (18/05/2022)

#EspaiCulturalCdV11. L’aigua que bevem per Teresa Climent (16/12/2022)

#EspaiCulturalCdV12. Funcionament de la veu i higiene vocal, per la logopeda Mireia Poveda (10/3/2023)

#EspaiCulturalCdV13. «El mestre que va prometre la mar». Xarrada amb l’escriptora Ana Luisa Ramírez (26/05/2023)

#EspaiCulturalCdV14. La música com instrument de cooperació per Ana Bort Bono (01/12/2023)

#EspaiCulturalCdV15. Cuidando el mundo perinatal, per Mercè Benac i Joan Garcerà membres de l’associació ASMI WAIMH España: Asociación para la salud mental infantil desde la gestación (19/04/2024)


Un punto de encuentro para compartir conocimientos y experiencias, unas veces musicales y otras no, pero siempre con la intención de aprender algo nuevo de la manera más cercana y agradable posible.

Surgido durante el confinamiento del año 2020 (de manera online), está formado por entrevistas o exposiciones de corta duración que dan paso a un turno de preguntas por parte de los asistentes. Se establece así un intercambio directo y cercano, en un ambiente relajado y distendido.

Las sesiones del #EspaiCulturalCdV celebradas hasta ahora son:

#EspaiCulturalCdV01. Música para la vida por José Manuel Zapata «Zapata Tenor» (19/02/2021)

#EspaiCulturalCdV02. Charla con el cantante y director de coro Óscar Payá Prats (15/03/2021)

#EspaiCulturalCdV03. Descubriendo a Lise Meitner por Berta Rubio (07/04/2021)

#EspaiCulturalCdV04. Charla con el compositor gallego Julio Domínguez (06/05/2021)

#EspaiCulturalCdV05. Val-Space por David Argilés, Director del Consorci Valencià de l’Espai (03/06/2021)

#EspaiCulturalCdV06. Parques Naturales de la Comunidad Valenciana por Mª José Modesto (07/10/2021)

#EspaiCulturalCdV07 Entrevista al compositor Andreu Soler (24/11/2021)

#EspaiCulturalCdV08. La atención plena por Antonio Ruz (30/03/2022)

#EspaiCulturalCdV09. Consecuencias psicológicas y sociales de la pandemia por Marta Miragall (26/04/2022)

#EspaiCulturalCdV10. La energía nuclear: ¿energía verde? por José Luis Taín (18/05/2022)

#EspaiCulturalCdV11. El agua que bebemos por Teresa Climent (16/12/2022)

#EspaiCulturalCdV12. Funcionamiento de la voz e higiene vocal, por la logopeda Mireia Poveda (10/3/2023)

#EspaiCulturalCdV13. «El maestro que prometió el mar». Charla con la escritora Ana Luisa Ramírez (26/05/2023)

#EspaiCulturalCdV14. La música como instrumento de cooperación por Ana Bort Bono (01/12/2023)

#EspaiCulturalCdV15. Cuidando el mundo perinatal, por Mercè Benac y Joan Garcerà miembros de la asociación ASMI WAIMH España: Asociación para la salud mental infantil desde la gestación (19/04/2024)